Biemond Business Support heeft sinds 1994 ervaring in:

Vaak is bij het oplossen van organisatievraagstukken het leveren van interim-management zinvol. Bij deze dienstverlening binnen de organisatie is sprake van inventarisatie, analyse en verandering.

Een andere mogelijkheid is management-consultancy in de meest brede zin: advies op het gebied van organisatie en communicatie, training van het kader van de onderneming en het dienen als klankbord voor de directie. Dienstverlening van buitenaf dus.

Bij het projectmanagement gaat het om het binnen planning en budget afronden van complexe projecten of het gestalte geven aan een projectorganisatie.